Příměstský tábor in-line bruslení pro děti

Příměstské tábory na kolečkových bruslích pro děti konané v roce 2024 v Olomouci

Tento pětidenní in-line tábor je zaměřen na intenzivní výuku kolečkového bruslení pro děti, doplněný o zajímavý doprovodný program. Příměstský in-line tábor je určen pro děti ve věku 6 - 16 let včetně (tolerance od 5 let dle zdatnosti dítěte). Vaše děti se mohou těšit od pondělí do pátku na celodenní sportovní aktivity se stravováním, doprovodnými akcemi a hrami.

Výuku povedou certifikovaní instruktoři s dlouholetou praxí. Výuka je tvořena teoretickou i praktickou částí, během níž jsou v teoretické části děti seznamovány s pravidly bezpečného chování na kolečkových bruslích a teorií, na kterou vždy navazuje praktická část - jednotlivé kroky správné techniky kolečkového bruslení. Technika kolečkového bruslení je probírána od základů a směřuje k pokročilé jízdě dle odborné metodiky vycházející z dlouholeté a ověřené praxe. Důraz je kladen na bezpečí dětí, správné postupy výuky prohlubující dovednosti dětí a také prožitkové učení hrou. Pokročilí bruslaři se také naučí základy freestyle slalomu, při němž si velmi rychle zdokonalí stabilitu a koordinaci na bruslích.

V ceně jsou zahrnuty náklady na stravu (2 svačiny denně, teplé obědy v restauraci), pitný režim, odměny pro děti, táborové tričko, nájem krytých prostor, doprovodné aktivity a pojištění odpovědnosti.

Je zajištěna mokrá varianta (kryté prostory) v případě nepříznivého počasí. V doprovodném programu je dětem poskytnut zábavný a výukový program bez bruslí: výuka angličtiny, výtvarka či pohybové hry bez bruslí. Závěrem táboru (v pátek) se mohou rodiče i děti těšit na překvapení. Pro rodiče bude přichystané bruslařské vystoupení, během něhož Vám Vaše milé ratolesti předvedou své kousky na bruslích, které se v průběhu táboru naučily. A pro děti máme připraveny věcné odměny.

Níže uvádíme základní informace a podmínky pro náš příměstský tábor in-line bruslení pro děti.


Podmínky účasti:

 • věk dítěte 6 - 16 let včetně (tolerance dolní věkové hranice 1 rok dle zdatnosti dítěte)
 • samostatnost a soběstačnost dítěte úměrné jeho věku
 • zdravotní způsobilost dítěte (bez vážného fyzického a mentálního omezení/postižení)
 • vyplnění přihlášky a úhrada platby

V případě, že si nejste jistí nebo některému bodu nerozumíte, neváhejte nás kontaktovat, rádi vám odpovíme.


Povinná výbava:

 • kolečkové brusle
 • chrániče (kolenní, loketní a zápěstní chrániče + helma)
 • láhev na pití

V případě zájmu o půjčení kolečkových bruslí a chráničů využijte naši půjčovnu (rezervujte v přihlášce).


Termíny:

Vždy od pondělí do pátku 8,00 - 16,00 hodin (park Smetanovy sady - Výstaviště Flora). Novinka: Děti je možné na tábor přivést již od 7:30 hodin.

 • 08. 07. – 12. 07. 2024 (PLNĚ OBSAZENO) Pokud máte zájem o tento termín jako náhradníci, kontaktujte nás.
 • 15. 07. – 19. 07. 2024 (ZBÝVÁ: 9 VOLNÝCH MÍST)
 • 22. 07. – 26. 07. 2024 (ZBÝVÁ: 12 VOLNÝCH MÍST)
 • 29. 07. – 02. 08. 2024 (ZBÝVÁ: 9 VOLNÝCH MÍST)
 • 05. 08. – 09. 08. 2024 (ZBÝVÁ: 10 VOLNÝCH MÍST)
 • 12. 08. – 16. 08. 2024 (ZBÝVÁ: 8 VOLNÝCH MÍST)
 • 19. 08. – 23. 08. 2024 (PLNĚ OBSAZENO) Pokud máte zájem o tento termín jako náhradníci, kontaktujte nás.
 • 26. 08. – 30. 08. 2024 (ZBÝVÁ: 5 VOLNÝCH MÍST)

Místo konání:

Park Smetanovy sady

 • Převzetí a odevzdání dětí je vždy u pavilonu G, není-li předem určeno jinak. [  mapa ]
 • Výuka na bruslích bude probíhat na Letní scéně a na Rudolfově aleji v parku Smetanovi sady.
 • Sociální zařízení je zajištěno u pavilonu G.
 • Teplé obědy budou zajištěny v restauraci Fontána.
 • V případě nepříznivého počasí budou aktivity probíhat v krytých prostorách pavilonu G.

Strava:

 • Strava je 3x denně (dopolední svačina, teplý oběd, odpolední svačina).
 • Pitný režim po celý den.
 • Uvedená strava a pitný režim jsou zahrnuty v ceně tábora.
 • Speciální strava (např. bezlepková) je možná po domluvě s rodiči za příplatek.

Cena:

Přečtěte si poznámky ke zvýhodnění a získejte lepší cenu.

 Uhrazená platbaCena/dítěSlevaBonus **
1 turnus

(5 dnů)
děti přihlášené do 30. 4.* 3150,- Kč 240,- Kč poukaz na 100,- Kč
děti přihlášené 1. 5. - 31. 5.* 3270,- Kč 120,- Kč poukaz na 100,- Kč
děti přihlášené po 31. 5.* 3390,- Kč 0,- Kč poukaz na 100,- Kč
1 - 4 dny Vybrané dny (pondělí - pátek) 900,- Kč / den - -

*) Včetně platby uhrazené v termínu.
**) Bonus není sleva, je to poukaz, který obdržíte po absolvování tábora za splnění podmínek (vizte níže).

Zvýhodnění - neplaťte zbytečně peníze navíc:

Sleva za včasné přihlášení
Sleva ze základní ceny táboru platí, pokud dítě přihlásíte a uhradíte za něj cenu táboru:
a) do 30. 4. (sleva 240,- Kč ... výsledná cena táboru 3150,- Kč),
b) od 1. 5. do 31. 5. (sleva 120,- Kč ... výsledná cena táboru 3270,- Kč).
Upozornění: Slevu nelze uplatňovat, pokud je tábor hrazen zaměstnavatelem, firmou (právnickou osobou) či v rámci FKSP.

Bonus za věrnost
Dárkový poukaz na jednorázový vstup do kroužku bruslení v zimním období ve výši 100,- Kč vám zašleme e-mailem v září, jestliže splníte jednu z následujících podmínek:
a) Vaše dítě se zúčastnilo našeho táboru v minulém roce,
b) dítě přihlásíte opakovaně na více termínů v tomto roce,
c) přihlásíte 2 a více sourozenců na 1 tábor.

Příspěvky od zdravotní pojišťovny
Zjistěte si u své zdravotní pojišťovny, zda přispívá dětem na letní tábor finanční částkou a požádejte o příspěvek.


Storno podmínky:

Storno podmínky jsou nemilé pro obě strany... Jak pro vás, protože určitě nerušíte účast na příměstském táboře kvůli tomu, že byste najednou nechtěli jít, tak pro nás, neboť změna počtu dětí na turnusu ovlivní připravený program. Storno poplatky nejsou zavedeny kvůli tomu, abychom se vám pomstili, že se táboru nakonec neúčastníte, ale protože už jsme za vaše dítě museli zaplatit zálohy třetí straně a uhradit určité náklady (nájemné, nákup materiálu, služeb, potravin, výplaty personálu ad.) a vaše místo se nám už nemusí podařit obsadit. Při stornování účasti dítěte na táboře nemusíte udávat důvod.
Doporučení: Pro případ rizika zrušení účasti na táboře kvůli dovolené, nemoci dítěte či z jiných vážných důvodů doporučujeme uzavřít pojištění proti stornu (u některých pojišťoven nutné zřídit nejpozději v den platby za tábor), pojištění stojí v řádu několika desetikorun.

 • Storno účasti dítěte na táboře musí být provedeno pouze písemnou formou.
 • Žádost o změnu termínu již po uhrazení tábora je považováno jako storno původně nahlášeného termínu.
 • V případě, že stornované místo původně nahlášeného dítěte nahradí rodiče sami jiným účastníkem, nebude storno poplatek aplikován (případné vyrovnání si rodiče vyřídí mezi sebou).
 • Vratka bude zaslána na váš bankovní účet po vyúčtování všech táborů, nejpozději však do 30. září daného roku.


Storno účasti před začátkem tábora:
Při stornování účasti dítěte před začátkem tábora je postupováno dle následujících storno podmínek:

 • Storno 61 a více dní před začátkem tábora – storno poplatek ve výši 500,- Kč z uhrazené platby tábora.
 • Storno 60 – 31 dní před začátkem tábora – storno poplatek ve výši 50 % ze základní ceny tábora.
 • Storno 30 – 16 dní před začátkem tábora – storno poplatek ve výši 60 % ze základní ceny tábora.
 • Storno 15 – 8 dní před začátkem tábora – storno poplatek ve výši 70 % ze základní ceny tábora.
 • Storno 7 dní a méně před začátkem tábora – storno poplatek ve výši 80 % ze základní ceny tábora.
 • Nenastoupení na tábor bez předchozího oznámení – storno poplatek ve výši 100 % z uhrazené platby tábora.


Storno/ukončení účasti v průběhu konání tábora:
Při stornování/ukončení účasti dítěte v průběhu konání tábora je postupováno dle následujících storno podmínek:

 • Nenastoupení na tábor, vyloučení z tábora z kázeňských důvodů a svévolný odchod z tábora – storno poplatek ve výši 100 % z uhrazené platby tábora.
 • V případě onemocnění dítěte během příměstského tábora potvrzené lékařem – storno poplatek ve výši 100 % za 1. den, kdy dítě nenastoupí; následující dny storno poplatek ve výši 50 % za každý den.
 • Pokud doklad potvrzený lékařem nebude předložen, bude účtován storno poplatek ve výši 100 % z uhrazené platby tábora.

Denní program:

Čas Rámcová náplň
07:30 - 08:05 Převzetí dětí, zahájení dne
08:05 - 08:20 Rozcvička
08:20 - 10:00 In-line bruslení, in-line hry, soutěže
10:00 - 10:30 Dopolední svačinka, odpočinek
10:30 - 12:00 In-line bruslení, pohybové aktivity, soutěže
12:00 - 13:00 Oběd v restauraci
13:00 - 15:00 Oddychové aktivity (výuka angličtiny, kreativní malování)
15:00 - 15:30 Odpolední svačinka
15:30 - 15:50 Odpočinek, strečink
15:50 - 16:00 Ukončení, předávání dětí
*) Změna programu vyhrazena.

Týdenní rozvrh:

 • V úvodu týdne budou děti seznámeny s pravidly bezpečného chování na kolečkových bruslích.
 • Během týdne si děti postupně osvojí správnou techniku bruslení dle metodiky MŠMT.
 • Pravidelně se budou pokročilí bruslaři seznamovat s výukou freestyle slalomu.
 • 1x týdně proběhne výuka angličtiny. (Pro děti je připravena zábavná náplň formou her, soutěží, písniček a říkanek a to vše v angličtině.)
 • 1x týdně proběhne kreativní výtvarná dílna. (Děti si vytvoří vlastní výrobek, který si odnesou s sebou domů jako památku na tábor.)
 • Program je doplněn o dětské táborové hry.
 • V pátek od 16:00 hodin proběhne vystoupení dětí pro rodiče (trvá cca 60 minut).

Fotografie z předchozích in-line táborů:


Přečtěte si...

Často kladené otázky


Přihlásit se na příměstský tábor in-line bruslení pro děti...

Trekové brusle od LENE

Trekové brusle od LENE
E-shop s trekovými bruslemi
www.trekove-brusle.cz

Štítky

půjčovna bruslí aerobik chrániče freestyle helma in-line in-line in-line bruslení in-line školka inline kolečkového kolečkového kroužek kurzy lekce naučte se bruslit odpolední pro děti správné bruslení tanec technika bruslení v olomouci v zimě výuka pro děti škola

Kontakt

Škola kolečkového bruslení LENE
LENEMgr. Lenka Coufalová Buchcárová,
majitelka školy
Telefon(+420) 725 591 084
E-mailbrusleni@lene.cz [napsat nyní]

Návštěvnost